05.10.2008 09:34:57
Alkeny AE propan-2-ol z propylenu
hydratace propenu

Schématický zápis
Hydratace propylenu - schematický zápis
Podrobný zápis
Samotná voda s propenem (propylenem) neraguje, neboť není elektrofilním činidlem. Proto se jako katalyzátor používá kyselina. Ta odštěpuje vodíkový kation H+, který je elektrofilním činidlem.
Omluva: na všech obrázcích na uhlíku č.3 (první zleva) má být samozřejmě CH3 (a ne jak je chybně uvedeno CH2)
Samotná voda s propenem (propylenem) neraguje, neboť není elektrofilním činidlem. Proto se jako katalyzátor používá kyselina. Ta odštěpuje vodíkový kation H+, který je elektrofilním činidlem.
Vodíkový kation H+se napojuje na dvojnou vazbu dle Markovnikova pravidla přes tzv. p komplex (porovnej s arény)
Vodíkový kation H+se napojuje na dvojnou vazbu dle Markovnikova pravidla přes tzv. p komplex Vodíkový kation H+se napojuje na dvojnou vazbu dle Markovnikova pravidla přes tzv. p komplex.
Volným elektrofilním párem na kyslíku (je nukleofilním činidlem) se napojuje voda na vzniklý propylový karbokation. Vzniká propyloxoniový kation.
Volným elektrofilním párem na kyslíku (je nukleofilním činidlem) se napojuje voda na vzniklý propylový karbokation. Vzniká propyloxoniový kation.
Karbokationty jsou obecně nestálé. Proto propyloxoniový kation odštěpuje kation vodíku. Vznikl propan-2-ol.
Karbokationty jsou obecně nestálé. Proto propyloxoniový kation odštěpuje kation vodíku. . Vodíkový kation se odštěpuje od karbokationtu Vznikl propan-2-ol
[adice elektrofilní][propylen s chlorovodíkem][propylen s chlorem]

[nahoru][reakční mechanismy][alkeny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku