12.09.2004 19:08:46

Dehydratace alkoholů na alkeny

Probíhá jako pokračování esterifikace alkoholů anorganickými kyselinami (klikni) - koncentrovanou kyselinou sírovou, fosforečnou, benzensulfonovou apod., kdy se při zahřívaní nad 170 st. C rozkládá ester na alken.
Kyselina sírová působí částečné zuhelnění a působí i oxidačně, takže vznikající alken se musí nejdříve propírat, aby se odstranil oxid siřičitý. U vyšších alkoholů se často přesmykuje dvojná vazba. Proto je výhodnější použít kyseliny fosforečné. Nejsnáze probíhá dehydratace terciárních alkoholů, hůře sekundárních a nejhůře primárních.

Dehydratace: s podrobnými mechanismy: ethanol s kyselinou sírovou, s fosforečnou
Rovnice rovnic dalších dehydratací s uplatněním Zajcevova pravidla
esterifikace
se sírovou obecně, methanol, ethanol
s fosforečnou obecně, methanol, ethanol
s dusičnou obecně, methanol, ethanol, glycerol , pentaerythritol
dehydratace  

nahoru , reakční mechanismy , alkoholy , alkeny, kyseliny, organická chemie ,go home