01.11.2004 20:46:57

Esterifikace alkoholu kyselinou orthofosforečnou

Schématický zápis:
ROH
                  H3PO4
  -H2O
ROPO3H2
Podrobný zápis:
Kyselina fosforečná se chová jako kyselina a alkohol jako zásada, to znamená, že volný elektronový pár na kyslíku v alkoholu přijímá vodík a vzniká alkyloxoniový kationt (kyslík má pouze 5 elektronů a proto má náboj plus). Chybějící elektron získává heterolytickým odštěpením od uhlíku.Odštěpovaná voda je nahrazována mechanismem nukleofilní substituce Sn (porovnej s halogenderiváty). Nukleofilním činidlem je dihydrogenfosfát (zde je použit mechanismus molekulární Sn1, mechanismus Sn2 ukázán dole nebo zde klikni).
alkyloxoniumdihydrogenfosfát
     
  -H2O  
Vzniklý karbokation se spojuje s dihydrogenfosfátovým aniontem za vzniku anorganického esteru alkoholu a kyseliny fosforečné.
     
  -H2O  
 
alkyldihydrogenfosfát
(kys.alkylfosforečná)
Zde obecně znázorněna substituce bimolekulovým mechanismem Sn2
esterifikace
se sírovou obecně, methanol, ethanol
s fosforečnou obecně, methanol, ethanol
s dusičnou obecně, methanol, ethanol, glycerol , pentaerythritol
dehydratace ethanol s kyselinou sírovou, s fosforečnou

nahoru , reakční mechanismy , alkoholy , alkeny, kyseliny, organická chemie ,go home