01.11.2004 20:57:39

Esterifikace methanolu kyselinou sírovou

Schématický zápis:
CH3OH
                H2SO4
  -H2O
CH3OSO3H
Podrobný zápis:
Kyselina sírová se chová jako kyselina a methanol jako zásada, to znamená že volný elektronový pár na kyslíku v methanolu přijímá vodík a vzniká methyloxoniový kationt (kyslík má pouze 5 elektronů a proto má náboj plus). Chybějící elektron získává heterolytickým odštěpením od uhlíku.Odštěpovaná voda je nahrazována mechanismem nukleofilní substituce Sn (porovnej s halogenderiváty). Nukleofilním činidlem je hydrogensulfát (zde je použit mechanismus molekulární Sn1, mechanismus Sn2 ukázán dole nebo zde klikni).
methyloxoniumhydrogensulfát
     
  -H2O  
Vzniklý karbokation se spojuje s hydrogensulfátovým aniontem za vzniku anorganického esteru methanolu a kyseliny sírové.
     
  -H2O  
 
methylhydrogensulfát
(kys. methylsírová)
Zde obecně znázorněna substituce bimolekulovým mechanismem Sn2
esterifikace
se sírovou obecně, methanol, ethanol
s fosforečnou obecně, methanol, ethanol
s dusičnou obecně, methanol, ethanol, glycerol , pentaerythritol
dehydratace ethanol s kyselinou sírovou, s fosforečnou

nahoru , reakční mechanismy , alkoholy , alkeny, kyseliny, organická chemie ,go home