08.09.2013 21:02:14
Alkoholy a fenoly
[názvosloví][reakční mechanismy][efekty][redoxní rovnice]
"Vraždění neviňátek" připraveno. Poslední fotografie i s MC a za pár dnů to již nastalo (pod krycím názvem maturita z chemie). A jak "vraždění neviňátek" (ty úvozovky tam jsou kvůli slovu neviňátka) dopadlo, již raději nebudeme ani popisovat (po kliknutí větší  foto)
"Vraždění neviňátek" připraveno. Poslední fotografie i s MC a za pár dnů to již nastalo (pod krycím názvem maturita z chemie). A jak "vraždění neviňátek" (ty úvozovky tam jsou kvůli slovu neviňátka) dopadlo, již raději nebudeme ani popisovat.

Názvosloví: alkoholy, fenoly Názvosloví odjinud Applet na názvosloví alkoholů Applet na rezonanční struktury u fenolu Flash: propan-2-ol Animace: methanol Animace: ethanol
Reakční mechanismy alkoholů
Esterifikace
s anorganickými kyselinami:
se sírovou obecně, methanol, ethanol, butan-2-ol
s fosforečnou obecně, methanol, ethanol
s dusičnou obecně, methanol, ethanol, glycerol , pentaerythritol
ethanol a organické kyseliny a jejich deriváty:obecně kyselina ( zde v neutrálním prostředí) a kyselina octová, obecně amid a acetamid, obecně chlorid kyseliny a acetylchlorid, anhydrid kyseliny octové, obecně reesterifikace a reesterifikace alkylesteru kyseliny octové
Estery - přehled přípravy esterů s jejich charakteristickými vůněmi
Dehydratace (zde klik k teorii). Zde s podrobnými mechanismy reakce ethanolu s kyselinou sírovou a s fosforečnou. a reakce butan-2-olu s kyselinou sírovou
Rovnice dalších dehydratací s uplatněním Zajcevova pravidla (zde hyperkonjugace)
Tvorba poloacetalů teorie, chloral+ ethylakohol
Liebenova (haloformová) reakce
Shockwave: Pinakolový přesmyk Pinakolový přesmyk
Karbonylace z VŠ [html-odjinud] [pdf-zde]
Výroba alkoholů: hydratace propylenu
Reakční mechanismy fenolů
Substituce elektrofilní
fenol + acetylchlorid
Reimerova-Tiemannova reakce - příprava hydroxyaldehydů z fenolů
Griessova reakce -příprava nitrofenolu z diazoniových solí
Kolbeho-Schmittova reakce - příprava hydroxykyselin z fenolátů
Efekty
efekty a jejich vliv na kyselost a zásaditost
+M efekt u fenolu
Redoxní rovnice alkoholů
alkoholické cukry
chmel
Externí odkazy: výroba piva , výroba vína  
Laboratorní výroba ethanolu (kvašení cukru)  

[nahoru][reakční mechanismy][kyseliny][alkeny][arény][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home