22.10.2000 16:14:10

Teorie tvorby poloacetalů

Vnější poloacetaly vznikají reakcí mezi karbonylovou sloučeninou a alkoholem. Stálé poloacetaly však lze čekat pouze v případě, kdy jsou na karbonylovou skupinu vázány skupiny silně přitahující elektrony (viz. př. s chloralem), též u cyklopropanu a cyklobutanu, kde je vnitřní pnutí, vyvolané defomací valenčních úhlů menší než u volných ketonů.
Vnitřní poloacetaly vznikají u sacharidů. Molekula monosacharidu poskytuje jak karbonylovou skupinu, tak hydroxyskupinu (viz. př. u glukózy a fruktózy). Jsou stálé ze sférických důvodů a jejich vzorce se nazývají (dle grafického znázornění) buďto Tollensovy nebo Hawortovy.
tvorba poloacetalů teorie, chloral+ ethylakohol, glukosa, fruktosa

nahoru , reakční mechanismy , aldehydy a ketony, sacharidy, organická chemie ,go home