13.05.2002 20:41:21

Fruktosa - Fischerův a Tollensův vzorec

U sacharidů platí, že přeměna Fischerovy formy na Tollensovu, znamená vlastně vznik stabilního vnitřního poloacetalu (pro Fischerovu hovoří důkaz Fischerovým a Tollensovým činidlem, neboť zde reagují jako aldehydy, pro Tollensovu důkaz Schiffovým činidlem, neboť zde na rozdíl od aldehydů nereagují).
Schématický zápis:
Podrobný zápis:
Vlivem oxoskupiny dochází na karbonylovém uhlíku ke snížení elektronové hustoty (náboj d+)(viz. teorie), kyslík z předposledního uhlíku zásluhou svého eletronového páru nukleofilně napadá karbonylový uhlík (pro kyslík na tomto uhlíku rozhoduje sférický moment, čili stabilita po vytvoření cyklu). Výsledkem je cyklický monosacharid.
tvorba poloacetalů teorie, chloral+ ethylakohol, glukosa, fruktosa

[nahoru][reakční mechanismy][aldehydy a ketony][sacharidy][organická chemie][go home]
Klik na hlavní stránku