22.10.2000 15:55:34

Tvorba poloacetalů: chloral s ethylakoholem

U chloralu je umožněna tvorba poloacetalu velkou elektronegativitou atomů chlóru, které k sobě přitahují elektronovou hustotu.
Schématický zápis:
chloral   ethylakohol   poloacetal chloralethanolát
+
Podrobný zápis:
Vlivem oxoskupiny dochází na karbonylovém uhlíku ke snížení elektronové hustoty (náboj d+)(viz. teorie), kyslík z hydroxyskupiny alkoholu zásluhou svého eletronového páru nukleofilně napadá karbonylový uhlík.
tvorba poloacetalů teorie, chloral+ ethylakohol, glukosa, fruktosa

nahoru , reakční mechanismy , aldehydy a ketony, sacharidy, organická chemie ,go home