Radiochemie
MC jako Ježíš - po kliknutí velký obrázek
„Při zběžné prohlídce archivů Všecírkevní centrální knihovny ve Vatikánu, jsem narazil na tuto zvláštní malbu, jejíž obsah mi nedokázal vyložit ani sám papež. Nechal jsem tedy malbu analyzovat ve světově proslulé laboratoři OAlab v Kalifornii a výsledek nejen že mne překvapil, ale dokonce vyvrátil základní církevní teze a dogmata o tom, kdo vlastně byl a co dělal Ježíš. Výsledek v souhrnu znamenal, že malba je zachycena očitým svědkem Ježíšova pokřtění. Ač jsem si vědom, že církve po celém světě nebudou chtít tento nezvratný důkaz přijmout, rozhodl jsem se, že svůj život zasvětím uznání našeho MC jako Ježíše…“


Videa z těchto stránek
jaderná štěpná reakce v jaderném reaktoru
rozpad neutronu - přeměna b-
pomalá neutronová absorpce s (záchyt neutronů u Fe 56 za vzniku Co 59)
rychlá neutronová absorpce r (záchyt neutronů u Fe 56 za vzniku Co 61)
Applety odjinud
zákon radioaktivního rozpadu
radioaktivní rozpadové řady
4 radioaktivní přeměnové řady Glenna A. Richarda 4 radioaktivní přeměnové řady Glenna A. Richarda
průběh radioaktivní řady Fu-Kwun Hwanga Průběh radioaktivní řady Fu-Kwun Hwanga
průběh rozpadu nuklidů průběh rozpadu nuklidů
izotopy průběh rozpadu nuklidů
Stránky odjinud
radiouhlíková metoda určování stáří
Matyáš Kosík: atomová energie (na těchto stránkách zde)
Applety: [jádro][molekulová fyzika][kinetika][radiační chemie][rovnováha][orbitaly][rovnice][titrační křivky][video]
Video: Uloženo přímo na těchto stránkách - Video: Likvidace jaderného odpadu (česky mluverno) 0,5 MB

[nahoru][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home