14.03.2010 17:39:12
Halogenderiváty
[názvosloví][reakční mechanismy][redoxní reakce]
Po kliknutí velký obraz

Světová společnost umělců po shlédnutí našich chemických stránek konečně přišla na to, kdo stál předlohou pro slavný obraz Mony Lisy. Jen se teď spekuluje o tom, zda obraz namaloval opravdu Da Vinchi, protože se jim zdá nepravděpodobné, že by se MC někdy do takových šatů vešel...


Názvosloví: pesticidy, anestetika Video: Video: Vibrace butylchloridu
Reakční mechanismy halogenderivátů
SN a E Teorie nukleofilní substituce a eliminace
Ethylchlorid s alkoholátem monomolekulární SN1 , bimolekulární SN2 , eliminace
s ethanolátem monomolekulární SN1 , bimolekulární SN2 , eliminace
s aminy (amoniak Sn1 Sn2, primární Sn1 Sn2, sekundární Sn1 Sn2, terciární Sn1 Sn2)
Dehydrohalogenace - eliminace halogenderivátů (hyperkonjugace, Zajcevovo pravidlo)
Applety: [I. SN2 profesor Holger Schickor:  Substituce nukleofilní 2 - trialkylbromid s hydroxidem (uloženo přímo na těchto stránkách) ][II. SN2Applet znázorňující mechanismus substituce nukleofilní 1][III. SN1Applet znázorňující mechanismus substituce nukleofilní 1][IV. SN1Applet znázorňující mechanismus substituce nukleofilní 1][V. SN2Applet znázorňující mechanismus substituce nukleofilní 2]
Shockwave: [Sn 1 a 2 Sn1 versus Sn2 ] Video:[Sn 2 Video - reakce halogenderivátů mechanismem Sn2 ][E 2 Video - eliminace halogenderivátů mechanismem E2 ][E 2 Quick time - reakce 2-brompropanu s methanolátem mechanismem  E 2 (dle schématu v horní části jsou k dispozici 4 videa s různým typem modelů molekul) ][S 2 Quick time - reakce halogenderivátů mechanismem Sn2]
Sommeletova reakce - syntéza aldehydů z halogenderivátů
Wurtzova reakce - syntéza alkanů z halogenderivátů
Další syntézy alkanů z halogenderivátů
Allylový přesmyk
Reakční mechanismy výrob halogenderivátů
Z alkanů
Sr substituce radikálová

chlorace propanu - kompletně, na 1-chlorpropan, na 1,2-dichlorpropan, na 1,2,3-trichlorpropan, na 1,2,2,3-tetrachlorpropan, na 1,1,2,2,3-pentachlorpropan, na 1,1,2,2,3,3-hexachlorpropan, na 1,1,1,2,2,3,3-heptachlorpropan, na oktachlorpropan
Z alkenů - AE Adice elektrofilní (Markovnikovo pravidlo)
Propylen s chlorovodíkem, s chlorem
Animace: bromace ethylenu profesor Holger Schickor:  Adice elektrofilní - adice ethylenu (uloženo přímo na těchto stránkách) bromace ethylenu Ae bromace etylenu
Z alkenů - Ar Adice radikálová (Kharashovo pravidlo): propylen s bromovodíkem za katalýzy dibenzoylperoxidu
Z arénů: chlorace benzenu , bromace benzenu
Hunsdieckerova reakce - výroba halogenderivátů
Halogenace a dehalogenace z VŠ [html-odjinud] [pdf-zde]
Redoxní reakce vzniku halogenformů Liebenou (haloformovou reakcí)
Liebenova (haloformová) reakce - příprava halogenformu (mechanismus)

[nahoru][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]