22.01.2005 23:27:27
Substituce nukleofilní bimolekulová SN2
terciární + ethylchlorid

Schématický zápis
C2H5CH3C3H7N + C2H5Cl C2H5NC3H7CH3C2H5Cl
Podrobný zápis
Nukleofilní amin napadá ethylchlorid ještě dříve, než se chloridový anion stačí odpojit (porovnej s SN1).
+
    diethylmethylpropylamoniumchlorid
nukleofilní substituce halogenderivátů aminy (amoniak Sn1 Sn2, primární Sn1 Sn2, sekundární Sn1 Sn2, terciární Sn1 Sn2)
Teorie nukleofilní substituce a eliminace , další Sn u halogenderivátů

[nahoru][reakční mechanismy][sloučeniny dusíku][organická chemie][go home]