28.08.2004 23:20:06
Názvosloví jednodusíkových skupin
aminy, amidy, nitrily, hydroxyly a oximy, kyseliny, nitroso a nitrosloučeniny, laktamy a sultamy
pozn. pokud je uveden ještě druhý název pod vzorcem, jedná se o nový název dle posledních principů názvosloví

Aminy (zde klik na aminy s triviálními názvy)
funkční skupina obecně příklady
primární
nově též: alkylazan
hexan-3-amin
butyl(ethyl)amin
butyl(ethyl)azan
methylamin
methylazan
cyklopentan-1,3-diamin  
sekundární
nově též: dialkylazan
(1-chlorethyl)(2-chlorethyl)amin
(1-chlorethyl)(2-chlorethyl)azan
methylpropylamin
methylpropylazan
N-methylcyklohexylamin
methylcyklohexylazan
terciární
nově též: trialkylazan
N,N-dimethylcyklohexylamin
dimethylcyklohexylazan
N-methyldicyklohexylamin
methyldicyklohexylazan
ethylmethylpropylamin
ethylmethylpropylazan
iminy
nově též: alkylidenamin
alkylidenazan
hexan-1-imin
hexylidenamin
hexylidenazan
Amidy
amid
karboxamid

N,N-dialkylamid

N,N-dimethylacetamid

acetamid

 
imid
karboximid
 

cyklohexan-1,2-dikarboximid

sulfonamid
 

N-fenylamidosírová kyselina

Nitrily
 
Hydroxylaminy a oximy
- hydroxylamin
hydroxyamino-
    N-fenylhydroxylamin
oxim

(omylem nezakreslena dvojná vazba mezi 2.a 3. uhlíkem)
3-fenylprop-2-enal-oxim

Kyseliny imidové, hydroximové a .hydroxamové

acetimidová kyselina

sulfonohydroximová skupina
benzensulfonohydroximová kyselina
ethyl-benzensulfonohydroximát
ethylester benzensulfonohydroximové kyseliny
Nitroso a nitrosloučeniny
nitroso-
nitro-
nitrobenzen 1,3-dinitrobenzen hexogen (cyklonit, RTX, T)
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazocyklohexan
hexogen
Laktamy a sultamy

naftalen-1,8-laktam

naftalen-1,8-sultam

jedním dusíkem (zde s triviálními názvy), s dvěma dusíky, s třemi dusíky, soli amoniové a diazoniové
dusíkaté heteroaromatické sloučeniny , aminokyseliny

nahoru, sloučeniny dusíku a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home