22.01.2005 23:27:53
Substituce nukleofilní bimolekulová SN2
sekundární amin + ethylchlorid

Schématický zápis
CH3C3H7NH + C2H5Cl C2H5NHC3H7CH3Cl
Podrobný zápis
Nukleofilní amin napadá ethylchlorid ještě dříve, než se chloridový anion stačí odpojit (porovnej s SN1).
+
    ethylmethylpropylamoniumchlorid
nukleofilní substituce halogenderivátů aminy (amoniak Sn1 Sn2, primární Sn1 Sn2, sekundární Sn1 Sn2, terciární Sn1 Sn2)
Teorie nukleofilní substituce a eliminace , další Sn u halogenderivátů

[nahoru][reakční mechanismy][sloučeniny dusíku][organická chemie][go home]