22.01.2005 23:29:12
Substituce nukleofilní monomolekulárně SN1
sekundární amin + ethylchlorid

Schématický zápis
CH3C3H7NH + C2H5Cl C2H5NHC3H7CH3Cl
Podrobný zápis
Chloridový anion se nejdříve odpojí,vznikne karbokation a na ten se teprve napojí nukleofilní amin, jehož nukleofilitu způsobuje volný elektronový pár (porovnej s SN2).
+ + +
        ethylmethylpropylamoniumchlorid
+
nukleofilní substituce halogenderivátů aminy (amoniak Sn1 Sn2, primární Sn1 Sn2, sekundární Sn1 Sn2, terciární Sn1 Sn2)
Teorie nukleofilní substituce a eliminace , další Sn u halogenderivátů

[nahoru][reakční mechanismy][sloučeniny dusíku][organická chemie][go home]