22.01.2005 23:30:00
Substituce nukleofilní monomolekulárně SN1
amoniak + ethylchlorid

Schématický zápis
NH3 + C2H5Cl C2H5NH3Cl
Podrobný zápis
Chloridový anion se nejdříve odpojí,vznikne karbokation a na ten se teprve napojí nukleofilní amoniak, jehož nukleofilitu způsobuje volný elektronový pár (porovnej s SN2).
+ + +
      ethylamoniumchlorid
+
nukleofilní substituce halogenderivátů aminy (amoniak Sn1 Sn2, primární Sn1 Sn2, sekundární Sn1 Sn2, terciární Sn1 Sn2)
Teorie nukleofilní substituce a eliminace , další Sn u halogenderivátů

[nahoru][reakční mechanismy][sloučeniny dusíku][organická chemie][go home]