22.01.2005 23:28:24
Substituce nukleofilní bimolekulárně SN2
amoniak + ethylchlorid

Schématický zápis
NH3 + C2H5Cl C2H5NH3Cl
Podrobný zápis
Nukleofilní amoniak, jehož nukleofilitu způsobuje volný elektronový pár ,napadá ethylchlorid ještě dříve, než se chlorid stačí odpojit (porovnej s SN1).
       
+
  ethylamoniumchlorid
nukleofilní substituce halogenderivátů aminy (amoniak Sn1 Sn2, primární Sn1 Sn2, sekundární Sn1 Sn2, terciární Sn1 Sn2)
Teorie nukleofilní substituce a eliminace , další Sn u halogenderivátů

[nahoru][reakční mechanismy][sloučeniny dusíku][organická chemie][go home]