17.03.2006 17:41:43
Teorie nukleofilní substituce a eliminace halogenderivátů
[Applet znázorňující mechanismus substituce nukleofilní 1applet SN1][Applet znázorňující mechanismus substituce nukleofilní 1applet SN2]

Halogenidy se snadno heterolyticky odštěpují z halogenderivátů. V halogenderivátu je vazba mezi uhlíkem a halogenem polární:Halogen má částečně záporný náboj, neboť má větší elektronegativitu. Nejpolárnější je vazba mezi uhlíkem a fluorem, následuje chlor,dále brom a nejméně polární vytváří jod. Ovšem štěpenímvazby C-X je závislé hlavně na tom, jak snadno lze porušit rovnovážnou distribuci elektronů na vazbě a dosahovat dodatečného posunu vazebných elektronů směrem k elektronegativněšímu atomu až do takové mezní hodnoty, kdy dojde k odštěpení aniontu (tzv. polarizovatelnost vazby).Polarizovatelnost je naopak největší u jodu, pak u bromu, následuje chlor a nejmenší je u fluoru.Polarizovatelnost udává snadnost reakcí.
SN1podporuje nízká koncentrace činidla, slabší nukleofilní činidlo a polární rozpouštědlo.
SN2podporuje vysoká koncentrace činidla, silné nukleofilní činidlo a nepolární rozpouštědlo.
Eliminace konkurenční reakce, podmínkou je vodík na b uhlíku.
Teorie nukleofilní substituce a eliminace
Ethylchlorid s alkoholátem monomolekulární SN1 , bimolekulární SN2 , eliminace
s ethanolem monomolekulární SN1 , bimolekulární SN2 , eliminace

[nahoru][reakční mechanismy][halogenderiváty][organická chemie][go home]