17.09.2000 01:57:57

Substituce radikálová

Obecně platí tři fáze:
1. iniciace - zahájení reakce: příklad u halogenace:
2. propagace - vlastní průběh reakce: konkrétní a obecný příklad dvou různých fází u halogenace:
3. terminace - zakončení reakce: obecný příklad u halogenace:
Halogenace chlorace propanu - kompletně, na 1-chlorpropan, na 1,2-dichlorpropan, na 1,2,3-trichlorpropan, na 1,2,2,3-tetrachlorpropan, na 1,1,2,2,3-pentachlorpropan, na 1,1,2,2,3,3-hexachlorpropan, na 1,1,1,2,2,3,3-heptachlorpropan, na oktachlorpropan

nahoru , reakční mechanismy , alkany , halogenderiváty , organická chemie ,go home