17.09.2000 01:56:58

Sr - halogenace propanu - vznik 1,2-dichlorpropanu

Schématický zápis
C3H8
            2Cl2(UV záření)
    -2HCl  
C3H6Cl2
Iniciace - zahájení reakce
Propagace-pokračování reakce +
+
Terminace-ukončení reakce
Sr substituce radikálová chlorace propanu - kompletně, na 1-chlorpropan, na 1,2-dichlorpropan, na 1,2,3-trichlorpropan, na 1,2,2,3-tetrachlorpropan, na 1,1,2,2,3-pentachlorpropan, na 1,1,2,2,3,3-hexachlorpropan, na 1,1,1,2,2,3,3-heptachlorpropan, na oktachlorpropan

nahoru , reakční mechanismy , alkany , halogenderiváty , organická chemie ,go home