17.09.2000 01:57:23

Sr - halogenace propanu - vznik 1-chlorpropanu

Schématický zápis
C3H8
            Cl2(UV záření)
    -HCl  
C3H7Cl
Iniciace - zahájení reakce
Propagace-pokračování reakce +
Terminace-ukončení reakce
Sr substituce radikálová chlorace propanu - kompletně, na 1-chlorpropan, na 1,2-dichlorpropan, na 1,2,3-trichlorpropan, na 1,2,2,3-tetrachlorpropan, na 1,1,2,2,3-pentachlorpropan, na 1,1,2,2,3,3-hexachlorpropan, na 1,1,1,2,2,3,3-heptachlorpropan, na oktachlorpropan

nahoru , reakční mechanismy , alkany , halogenderiváty , organická chemie ,go home