14.03.2010 15:47:35

Sr - halogenace propanu - vznik 1,2,2,3-tetrachlorpropanu

Schématický zápis
C3H8
            4Cl2(UV záření)
    -4HCl  
C3H4Cl4

Iniciace - zahájení reakce

Propagace-pokračování reakce +
+
+
+
Terminace-ukončení reakce
Sr substituce radikálová chlorace propanu - kompletně, na 1-chlorpropan, na 1,2-dichlorpropan, na 1,2,3-trichlorpropan, na 1,2,2,3-tetrachlorpropan, na 1,1,2,2,3-pentachlorpropan, na 1,1,2,2,3,3-hexachlorpropan, na 1,1,1,2,2,3,3-heptachlorpropan, na oktachlorpropan

nahoru , reakční mechanismy , alkany , halogenderiváty , organická chemie ,go home