17.09.2000 01:57:39

Substituce radikálová halogenace propanu - kompletní zápis

Schématický zápis
C3H8
            Cl2(UV záření)
    -HCl  
C3H7Cl + C3H6Cl2 + C3H5Cl3 + C3H4Cl4 + C3H3Cl5 + C3H2Cl6 + C3HCl7 + C3Cl8
Podrobný zápis (pozn.: přestože je uvedeno, že jde o zápis kompletní, nevyjadřuje všechny možnosti. Např. první může vzniknout 2-chlorpropan místo 1-chlorpropanu atd.)
Iniciace - zahájení reakce
Propagace-pokračování reakce +
Terminace-ukončení reakce
 
 
Propagace-pokračování reakce
+
Terminace-ukončení reakce
 
 
Propagace-pokračování reakce
+
Terminace-ukončení reakce
 
 
Propagace-pokračování reakce
+
Terminace-ukončení reakce
 
 
Propagace-pokračování reakce
+
Terminace-ukončení reakce
 
 
Propagace-pokračování reakce
+
Terminace-ukončení reakce
 
 
Propagace-pokračování reakce
+
Terminace-ukončení reakce
 
 
Propagace-pokračování reakce
+
Terminace-ukončení reakce
Sr substituce radikálová chlorace propanu - kompletně, na 1-chlorpropan, na 1,2-dichlorpropan, na 1,2,3-trichlorpropan, na 1,2,2,3-tetrachlorpropan, na 1,1,2,2,3-pentachlorpropan, na 1,1,2,2,3,3-hexachlorpropan, na 1,1,1,2,2,3,3-heptachlorpropan, na oktachlorpropan

nahoru , reakční mechanismy , alkany , halogenderiváty , organická chemie ,go home