17.09.2000 01:55:34

Sr - halogenace propanu - vznik oktachlorpropanu

Schématický zápis
C3H8
            8Cl2(UV záření)
    -8HCl  
C3Cl8
Iniciace - zahájení reakce
Propagace-pokračování reakce +
+
+
+
+
+
+
+
Terminace-ukončení reakce
Sr substituce radikálová chlorace propanu - kompletně, na 1-chlorpropan, na 1,2-dichlorpropan, na 1,2,3-trichlorpropan, na 1,2,2,3-tetrachlorpropan, na 1,1,2,2,3-pentachlorpropan, na 1,1,2,2,3,3-hexachlorpropan, na 1,1,1,2,2,3,3-heptachlorpropan, na oktachlorpropan

nahoru , reakční mechanismy , alkany , halogenderiváty , organická chemie ,go home