08.04.2018 13:50:29
Názvosloví v organické chemii
[základní principy][novinky v názvosloví 2001][archaické]
[klasifikace sloučeniny] [přehled charakteristických skupin] [zjednodušený přehled char. sk.][velmi zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]
[alkany][alkeny][alkyny][arény][alkoholy][aldehydy][kyseliny][halogenderiváty][N][S][P][As][B][halogenderiváty][polymery A B C]
Po kliknutí velké foto

Vůdce přísně tajné sekty Can Óm Chrastavjóm při svém rozjímání na cestě do svatého města Chrastavy. Pokud toužíte také po duševním osvícení, podívejte se na  "http://www.chrastava.cz/" svaté stránky této metropole


Základní principy názvosloví

    Klasifikace sloučeniny    
 

 
charakteristické skupiny (obsahují heteroatom) udělují derivátu typické vlastnosti, odlišující je od základního hydridu (uhlovodíku) s u b s t i t u e n t y
(alkyly, aryly, heteraryly)
základní hydridy
uhlovodíky (alkeny, alkyny, alkany), heterocykly (např. pyridin, furan)

Tvorba názvu necyklických sloučenin

I. Stanovení hlavní skupiny (v tabulce klasifikace sloučeniny seřazeny dle klesající priority)
II.Stanovení hlavního řetězce, který musí obsahovat (seřazeno dle klesající priority):
a) maximální počet hlavních skupin
b) maximální počet násobných vazeb (zahrnují se do zakončení)
c) maximální počet uhlíkových atomů
III.Číslování hlavního řetězce:
a) hlavní skupina skupina nese co nejmenší číselný lokant (v případě nerozhodnutí násobné vazby atd.)
IV. Sestavení úplného názvu:
z předpon (prefixů) substituentů označených číselnými lokanty a seřazených podle mezinárodní abecedy, dále z kmene názvu odpovídajícího alkanu hlavního řetězce a konečně ze zakončení, které se skládá z přípon, z nichž první dvě označují nenasycenost řetězce (první -en, poté -yn) a třetí hlavní skupinu

[klasifikace sloučeniny] [přehled charakteristických skupin] [zjednodušený přehled char. sk.][velmi zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]

[nahoru][novinky v názvosloví][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home