28.09.2004 21:45:36
Názvosloví arenů
[arény][arény zbytky][heteroaromatické]

Triviální názvy arenů (a příbuzných sloučenin) Názvosloví odjinud

benzen C6H6 toluen C6H5CH3 o-xylen m-xylen p-xylen
Kliknutím k podstatě aromacity Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů
kumen o-cymen m-cymen p-cymen
Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů
Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů
U fen. a anth. výjimka ze systematického číslování
 
fenanthren C14H10
anthracen C14H10
Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů
Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů
aceanthrylen C16H10
acefenanthrylen C16H10
acenaftylen C12H8
fenalen C13H10
(uveden 1H-isomer)
chrysen C18H12
azulen C10H8
Azulen C10H8 Azulen C10H8
inden C9H8
(uveden 1H-isomer)
as -indacen C12H8
s -indacen C12H8
ovalen C24H14
pyranthren C24H16
benzo[a]anthracen C18H12 pyren C16H10 benzo[a]pyren C20H12
perylen C18H12
picen C22H14
azulen C10H8
benzo[a]anthracen C18H12 pyren C16H10 benzo[a]pyren C20H12
tetracen
.
pentacen
.
hexacen
.
plejaden C18H12
rubicen C26H14
fluoren C13H10
(uveden 9H -isomer)
cholantren
Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů
stilben nebo-li 1,2-difenylethen
Stilbeny
.arény, arény zbytky, heteroaromatické
Molekuly v molcon (po otevření zadej rotation a dále difference)
benzen trans-stilben
Které sloučeniny a proč mají aromatický charakter, historie Ladenburgův a Dewarův vzorec benzenu

[nahoru][reakční mechanismy][alkany][areny][organická chemie][go home]