28.09.2004 15:10:32
Heterocyklické sloučeniny

Toto jsou unikátní záběry z dokumentu National Geographic o pokusech převedení divoce žijícího chemika do společnosti. Zde vidíte, jak zdivočelý samec MC komunikuje s již domestikovanou samicí Alenou.


Zde si vyberte z tabulky heterocyklických sloučenin ty, které Vás zajímají

Pozn.: aromatický charakter mají alespoň částečně zachovány ty sloučeniny, které mají dle teorie Hückela 4n + 2 (6,10,14...) konjugovaných elektronů, konjugace je pochopitelně tím více narušena, čím více se liší elektronegativita heteroatomu od elektronegativity uhlíku

Heterocykly v nabídce Karbocykly a heterocykly odjinud
jeden cyklus pětičlenný
jeden cyklus šestičlenný
dva cykly (šesti a pětičlenný)
dva cykly (dva šestičlenné)
tři cykly (tři šestičlenné)
tři cykly (dva šestičlenné a jeden pětičlenný)+ různé

Ladenburgova redukce pyridinu
Bischler-Napieralského syntéza isochinolinu
Skraupova syntéza chinolinu
Fischerova syntéza indolu
Paalova-Knorrova syntéza furanů, pyrolů a thiofenů
Čičibabinova reakce - reakce dusíkatých heterocyklů

[nahoru][biochemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]