01.03.2005 22:38:50
Skraupova syntéza chinolinových derivátů
Zdenko Hans Skraup - český chemik (3.3.1850-10.9.1910)
Zdenko Hans Skraup - český chemik (3.3.1850 v Praze - 10.9.1910 ve Vídni), synovec autora melodie české hymny Františka Škroupa
Zahřívá se primární amin s a,b-nenasyceným aldehydem nebo ketonem, kyselinou sírovou a oxidačním činidlem. V první fázi dochází k adici aminu na nenasycený aldehydnebo keton. Pak následuje cyklizace na derivát 1,2-dihydrochinolinu a nekonec aromatizace.
Bischlera-Napieralského syntéza izochinolinu
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku