06.03.2005 00:39:55
Ladenburgova redukce pyridinu
Albert Ladenburg (3.9.1842-15.8.1911)
Albert Ladenburg (3.9.1842-15.8.1911) - německý chemik
Ladenburgovou redukcí pyridinu (horní část) sodíkem ve vroucím alkoholu na Raneyově nilku vzniká piperidin..
Redukcí pyridinu (dolní část) hydridem hlinitým vzniká 3-piperidein.
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][diazoniové soli][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku