10.11.2013 09:44:23
Heterocyklické sloučeniny s třemi cykly
(s dvěma šesti a jedním pětičlenným) + různé

tropan

azokan

porfyrin

[nahoru][heterocykly][biochemie][go home]