01.12.2013 17:09:19
Polymery

vzniklé polymerací vzniklé polykondenzací vzniklé polyadicí
názvosloví, reakční mechanismy názvosloví, reakční mechanismy názvosloví, reakční mechanismy

Ano je to tu ! Také jste chtěli vidět to "tělo" v akci ? Máte možnost zde. Můžete zde spatřit MC nacvičujícího jeho oblibený sport kung-fu. Záběr je z trénování nových rekrutů do jeho přísně tajného polo-vojensko-chemické skupiny "Děti pekel". Mezi jejich největší rivaly patří Greenpeace, Děti Země a Hnutí Duha.


Názvosloví polymerů vzniklých polymerací
Reakční mechanismy výrob polymerů
Polymery vzniklé polymerací Dr. Roy Plunkett - objevitel teflonu - kliknuím k podrobnostem Ivan Kondakov (1850-1931) - vyrobil první umělý kaučuk, byl to methylbutadienový kaučuk Sergej Vasiljevič Lebeděv (25.7.1874-2.5.1934) - první vyrobil kaučuk butandienový a to za katalýzy sodíkem Otto Wichterle  - objevitel kontaktních čoček
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen (obecně, s BF3 , AlCl3 , SnCl4 , TiCl4 )
polystyren (obecně, s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
polyisobutylen (obecně, s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
polyisopren (obecně s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
aniontovou: polyvinylchlorid (obecně s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy )
polyvinylacetát (obecně, s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy ),
polymethylmethakrylát (obecně) s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy )
Otto Wichterle - čočky
  2-hydroxyethylmethakrylát  

poly(2-hydroxyethylmethakrylát)

n Silon dle Otty Wichterle
  HEMA   PHEMA
Polymery vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk
Polymery vzniklé polykondenzací Alexander Parkes (29.12.1813 - 29.6.1890) Leo Hendrik Baekeland (14.11.1863 - 23.2.1944) Wallace Hume Carothers - objevitel nylonu 66 Otto Wichterle  - objevitel silonu 6
Polymery vzniklé polyadicí
vzniklé polymerací vzniklé polykondenzací vzniklé polyadicí
názvosloví, reakční mechanismy názvosloví, reakční mechanismy názvosloví, reakční mechanismy
Silikony
Biopolymery: Polysacharidy
Zde se můžete podívat na řešení polymerace v afrikánštině!!!

ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home