01.12.2013 17:06:48
Polymery vzniklé polyadicí

Reakční mechanismy výrob polymerů polyadicí
polyurethan polytetramethylenhexamethylenkarbamát

Polyadice - výroba polyurethanu

Schématický zápis:
n
1,4-butandiol
+ n
hexamethylendiisokyanát
polytetramethylenhexamethylenkarbamát
Podrobný zápis:
1,4-butandiol odštěpuje vodíkové kationty, které se adují na
volné elektronové páry na dusíkách.Vzniká polyurethan polytetramethylenhexamethylenkarbamát

vzniklé polymerací vzniklé polykondenzací vzniklé polyadicí
názvosloví, reakční mechanismy názvosloví, reakční mechanismy názvosloví, reakční mechanismy

[nahoru][polymery vzniklé polyadicí][polymery][organická chemie][go home]
Go home