Alexander Parkes (29.12.1813 - 29.6.1890) Leo Hendrik Baekeland (14.11.1863 - 23.2.1944)

03.04.2005 19:54:39
Polymery vzniklé polykondenzací

Wallace Hume Carothers - objevitel nylonu 66 Otto Wichterle  - objevitel silonu 6
Názvosloví polymerů vzniklých polykondenzací
Reakční mechanismy výrob polymerů polykondenzací
Polymery vzniklé polyesterifikací
polyethylentereftalát
Polyamidy
nylon 66, silon 6
Pryskyřice
fenolformaldahydové pryskyřice a) v kyselém prostředí novolak, b) v zásaditém prostředí bakelit
močovinoformaldahydová pryskyřice a) druhá část Sn1 b) druhá část Sn2 c) zjednodušeně

[nahoru][polymery vzniklé polykondenzací][polymery][organická chemie][go home]
Go home