03.04.2005 17:11:56
Polyadice - výroba polyurethanu
polytetrametylenhexamethylenkarbamátu
zde podrobné zápisy obdobných reakcí v afrikánštině!!

Schématický zápis:
n
1,4-butandiol
+ n
hexamethylendiisokyanát
polytetramethylenhexamethylenkarbamát
Podrobný zápis:
1,4-butandiol odštěpuje vodíkové kationty, které se adují na
volné elektronové páry na dusíkách.Vzniká polyurethan polytetramethylenhexamethylenkarbamát

[nahoru][polymery vzniklé polyadicí][polymery][organická chemie][go home]