27.03.2005 20:16:08
Polytetrafluorethyleethylen
výroba radikálovou polymerací (s obecným iniciátorem)
Dr. Roy Plunkett - objevitel teflonu - kliknuím k podrobnostem
Porovnej s radikálou substitucí u alkanů
Schématický zápis:
n
      iniciátor R-R, UV záření
 
Podrobný zápis:
Je zcela obdobný jako při radikálové výrobě polyethylenu, pouze je nutné nahradit atomy vodíku atomy fluoru (klikni).
Polymery vzniklé polymerací
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen, polystyren, polyisobutylen, polyisopren
aniontovou: polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polymethylmethakrylát
Vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk

[nahoru][polymery][organická chemie]
Klik na hlavní stránku