Dr. Roy Plunkett - objevitel teflonu - kliknuím k podrobnostem Ivan Kondakov (1850-1931) - vyrobil první umělý kaučuk, byl to methylbutadienový kaučuk Sergej Vasiljevič Lebeděv (25.7.1874-2.5.1934) - první vyrobil kaučuk butandienový a to za katalýzy sodíkem 03.04.2005 19:47:28
Polymery vzniklé polymerací - teorie
Radikálová:
Nastává nejčastěji, pokud nepůsobí na násobnou vazbu z postranních řetězců efekty (např.: polyethylen či polybutadien ). Radikál vzniklý nejčastěji z peroxosloučeniny napadne napdne dvojnou vazbu u meru a homolyticky ji rozštěpí.Vznikne tak nový objemnější radikál a ten opět napadne další molekulu meru. Takto opakovaně pokračuje propagace.Terminace (ukončení reakce) se může dít třemi způsoby. Nejjednodušší je kombinace(klik) dvou radikálů. Dále je možný transfer (klik) a disproporcionace(klik).
Kationtová:
Nastává nejčastěji, pokud na násobnou vazbu působí z postranních řetězců skupiny, které odpuzují elektrony směrem k násobné vazbě, takže působí + I efektem (např.: polypropylen, polyisobutylen, polyisopren ).Na uhlíku, na který je takováto skupina připojena vzniká přebytek elektronové hustoty, čili částečný záporný náboj. Jelikož platí zásada, že sloučenina se "snaží" mít co nejmenší náboj, platí, pokud má existovat někde náboj, že "ochotněji" vznikne tam, kde je náboj kompenzován částečným nábojem opačného znaménka, neboli v tomto případě částečně záporným nábojem. Proto tento uhlík může postrádat dvojnou vazbu p (vzniklý kladný náboj je částečně kompenzován) a tu může napadnout kation jako iniciátor reakce.
Aniontová:
Nastává nejčastěji, pokud na násobnou vazbu působí z postranních řetězců skupiny, které přitahují elektrony směrem k sobě od násobné vazby, takže působí - I efektem (např.: polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polymethylmethakrylát ).Na uhlíku, na který je takováto skupina připojena vzniká nedostatek elektronové hustoty, čili částečný kladný náboj. Jelikož platí zásada, že sloučenina se "snaží" mít co nejmenší náboj, platí, pokud má existovat někde náboj, že "ochotněji" vznikne tam, kde je náboj kompenzován částečným nábojem opačného znaménka, neboli v tomto případě částečně kladným nábojem. Proto tento uhlík může přitáhne dvojnou vazbu p (vzniklý kladný náboj je částečně kompenzován) od sousedního uhlíku a ten může napadnout anion jako iniciátor reakce.
Kopolymerace:
Při kopolymeraci reagují spolu minimálně dva různé mery. Kopolymerace může probíhat jak radikálově (zde příklad butadienstyrenového kaučuku ), tak i iontově.
Polymery vzniklé polymerací
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen, polystyren, polyisobutylen, polyisopren
aniontovou: polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polymethylmethakrylát
Vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk

[nahoru][polymery][organická chemie][go home]
Go home