09.06.2002 17:56:41
Polyethylen - výroba radikálovou polymerací (s obecným iniciátorem)

Porovnej s radikálou substitucí u alkanů
Schématický zápis:
n
      iniciátor R-R, UV záření
 
Podrobný zápis:
Iniciace: Při UV záření (příp. vysokých teplot) se katalyzátor rozpadne na radikály (zde klik na reakci s benzoylperoxidem)
                      UV záření
 
2
Propagace: Radikál napadne dvojnou vazbu u ethylenu a homolyticky ji rozštěpí.Vznikne tak nový objemnější radikál a ten opět napadne další molekulu ethylenu. Takto opakovaně reakce pokračuje.
 
          C2H4
 
 
 
          C2H4
 
 
 
          C2H4
 
 
Terminace: Jsou možné tři způsoby. Zde je vyznačen tzv. transfer (zde klik na kombinaci a zde na disproporcionaci). Molekula polyethylenu je ukončena, ale vzniklé radikály iniciují další polymerace (to je rozdíl u transferu oproti kombinaci a disproporcionaci )
...atd........
 
          C2H4
 
 
 
 
 
        -
 
R R
Polymery vzniklé polymerací
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen, polystyren, polyisobutylen, polyisopren
aniontovou: polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polymethylmethakrylát
Vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk

[nahoru][polymery][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku