09.06.2002 17:58:17

Polyethylen - výroba radikálovou polymerací (s dibenzoylperoxidem)

Porovnej s radikálou substitucí u alkanů
Schématický zápis:
n
      UV záření
      inic.C6H5COOCOC6H5
 
Podrobný zápis:
Iniciace: Při UV záření (příp. vysokých teplot) se katalyzátor rozpadne na radikály (zde klik na reakci s benzoylperoxidem)
 
                      UV záření
 
2
Propagace: Radikál napadne dvojnou vazbu u ethylenu a homolyticky ji rozštěpí.Vznikne tak nový objemnější radikál a ten opět napadne další molekulu ethylenu. Takto opakovaně reakce pokračuje.
          C2H4
 
 
          C2H4
 
 
          C2H4
 
 
 
          C2H4
 
 
....atd......
Terminace: Jsou možné tři způsoby. Zde je vyznačena tzv. kombinace (zde klik na transfer a zde na disproporcionaci), to je srážka konců dvou narůstajících řetězců.
 
 
Polymery vzniklé polymerací
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen, polystyren, polyisobutylen, polyisopren
aniontovou: polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polymethylmethakrylát
Vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk

[nahoru][polymery][organická chemie][go home]
Klik na hlavní stránku