Ivan Kondakov (1850-1931) - vyrobil první umělý kaučuk, byl to methylbutadienový kaučuk 03.04.2005 18:57:49
Kopolymerace - butadienstyrénový kaučuk - výroba radikálovou kopolymerací (s obecným iniciátorem)
Sergej Vasiljevič Lebeděv (25.7.1874-2.5.1934) - první vyrobil kaučuk butandienový a to za katalýzy sodíkem
Při kopolymeraci reagují minimálně dva různé mery
Schématický zápis:
n +
n
 
 
      iniciátor R-R, UV záření
 
Podrobný zápis:
Iniciace: Při UV záření (příp. vysokých teplot) se katalyzátor rozpadne na radikály
                      UV záření
 
2
Propagace: Radikál napadne dvojnou vazbu u jednoho z merů a homolyticky ji rozštěpí.Vzniklý radikál pak napadá druhý mer. Vzniklý radikál pak napadá další molekulu prvního meru atd. Takto opakovaně reakce pokračuje.
 
    C6H5CH=CH2
 
 
          C4H6
 
 
          C4H6
 
 
.....atd.........
Terminace: Jsou možné tři způsoby. Nejjdenodušší (zde znázorněná) je kombinace dvou radikálů (zde klik na transfer a zde na disproporcionaci).
 
Polymery vzniklé polymerací
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen, polystyren, polyisobutylen, polyisopren
aniontovou: polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polymethylmethakrylát
Vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk

[nahoru][polymery][organická chemie][go home]
Go home