12.06.2005 08:57:09

Polypropylen - výroba kationtovou polymerací (s obecným iniciátorem)

Schématický zápis:
n
      iniciátor
 
Základní pravidlo:
Platí zásada, že sloučenina se "snaží" mít co nejmenší náboj a pokud má existovat ion (ať už kation nebo anion) "ochotněji" vznikne tam, kde je náboj kompenzován částečným nábojem opačného znaménka, neboli tam, kde je náboj v absolutní hodnotě menší než jedna (Porovnej s vlivem efektů u alkoholů u kyselin a u aminosloučenin). Proč je napadán mer kationtem? Je to pro + I efekt, který způsobuje methylová skupina. Ta způsobí zvýšení elektronové hustoty (částečně záporný náboj d-) na uhlíku na než se váže. Z výše uvedeného plyne, že více vadí a proto je snadněji napadnutelný uhlík, na který se neváže methylová skupina, neboť tam není náboj ani částečně kompenzován. Tento náboj je záporný a proto ho napadne kation.
 
         
 
 
 
          C3H6
 
 
..atd...
Přehledný podrobný zápis:
Iniciace: Iniciátor K+ napadá mer.
Propagace: Po napadnutí meru kationtem se vytvoří již objemnější karbokation. Reakce pokračuje s dalším merem atd. pořád dokola a karbokation se zvětšuje.
 
          C3H6
 
 
          C3H6
 
..atd...
Terminace: Anion se napojí na karbokation a výstavba makromolekuly se se tak ukončí(pozn.: pro matemtické dogmatiky: počet merů v polymeru je tak velký, že lze klást na roveň n a n+1 v dolním vyčíslení).
K A
Upozornění: Kation tvoří Lewisova kyselina a tvorba kationtu a aniontu je poněkud komplikovanější, než jsme si zde ukázali (zde příklady s BF3 , AlCl3 , SnCl4 , TiCl4).
Polymery vzniklé polymerací
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen (obecně, s BF3 , AlCl3 , SnCl4 , TiCl4 )
polystyren (obecně, s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
polyisobutylen (obecně, s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
polyisopren (obecně s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
aniontovou: polyvinylchlorid (obecně s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy )
polyvinylacetát (obecně, s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy ),
polymethylmethakrylát s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy )
Vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk

[nahoru][polymery][organická chemie][go home]
Klik na hlavní stránku