09.06.2002 18:17:59

Polyvinylacetát - výroba aniontovou polymerací (se sodíkem)

Schématický zápis:
n
            iniciátor Na  
 
Základní pravidlo:
Proč je napadán mer alkalickým kovem? Je to pro - I efekt, který způsobuje kyslík pro svoji velkou elektronegativitu, podporován navíc oxoskupinou. . Ten způsobí snížení elektronové hustoty (částečně kladný náboj d+) na uhlíku na nejž se váže a přesouvá se tam vazba p mezi uhlíky. Druhý uhlík tak odhaluje jádro (náboj plus) a velmi ochotně proto přijímá elektron od sodíku.
Podrobný zápis:
Iniciace: Silně neušlechtilý sodík odevzdává elektron meru.Kromě sodíkového kationtu vznikne radikálový karboanion.
 
+
Oba radikálové karboanionty se spojí a vznikne oboustranný dvojsytný karboanion
Propagace: Po napadnutí meru aniontem se vytvoří již objemnější oboustranný dvojsytný karboanion. Reakce pokračuje s dalším merem atd. pořád dokola a karboanion se zvětšuje.
..atd...
Terminace: Reakce se ukončuje reakcí např. s alkoholy
Příklady: obecně, s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy ).
Polymery vzniklé polymerací
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen (obecně, s BF3 , AlCl3 , SnCl4 , TiCl4 )
polystyren (obecně, s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
polyisobutylen (obecně, s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
polyisopren (obecně s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
aniontovou: polyvinylchlorid (obecně s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy )
polyvinylacetát (obecně, s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy ),
polymethylmethakrylát s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy )
Vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk

[nahoru][polymery][organická chemie][go home]
Klik na hlavní stránku