Ivan Kondakov (1850-1931) - vyrobil první umělý kaučuk, byl to methylbutadienový kaučuk 03.04.2005 19:11:32
Polybutadien - výroba radikálovou polymerací (s dibenzoylperoxidem)
Sergej Vasiljevič Lebeděv (25.7.1874-2.5.1934) - první vyrobil kaučuk butandienový a to za katalýzy sodíkem
Porovnej s radikálou substitucí u alkanů
Schématický zápis:
n
      UV záření
      inic.C6H5COOCOC6H5
 
Podrobný zápis:
Iniciace: Při UV záření (příp. vysokých teplot) se katalyzátor rozpadne na radikály
 
                      UV záření
 
2
Propagace: Radikál napadne dvojnou vazbu u ethylenu a homolyticky ji rozštěpí.Vznikne tak nový objemnější radikál a ten opět napadne další molekulu ethylenu. Takto opakovaně reakce pokračuje.
 
 
          C4H6
 
 
          C4H8
 
 
          C4H6
 
 
.....atd.........
Terminace: Jsou možné tři způsoby. Zde je vyznačena tzv. disproporcionace (zde klik na transfer a zde na kombinaci), kdy se radikál vodíku přenese z jedné molekuly na druhou a v obou molekulách přestanou po rekombinacích radikály existovat..
C6H5COO OOCC6H5
C6H5COO   +   OOCC6H5
Polymery vzniklé polymerací
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen, polystyren, polyisobutylen, polyisopren
aniontovou: polyvinylchlorid, polyvinylacetát, polymethylmethakrylát
Vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk

[nahoru][polymery][organická chemie][go home]
Go home