02.12.2000 13:52:12

Teorie síly karboxylových kyselin

Lze odhadnout sílu karboxylových kyselin v závislosti na jejich struktuře??? Odpověď zní - ano zásluhou působících efektů. Pamatuj tuto zásadu: sloučenina se "snaží" mít co nejmenší náboj. Pokud má vzniknout ion (ať už kation nebo anion) "ochotněji" vznikne tam, kde je náboj kompenzován částečným nábojem opačného znaménka, neboli tam, kde je náboj v absolutní hodnotě menší než jedna. Nejhůře pak tam, kde naopak je náboj větší v absolutní hodnotě než jedna. Porovnej s vlivem efektů u alkoholů a u aminosloučenin
U kyselin tedy platí, pokud na hydroxylový kyslík přichází částečně záporný náboj, pak kyselina hůře odštěpí vodíkový kation, je tedy slabší to znamená, že má větší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) - klikni - a při stejné koncentraci i větší pH (klikni)
náboj aniontu kyseliny je /-1-d/ > /-1/
U kyselin tedy platí, pokud na hydroxylový kyslík přichází částečně kladný náboj, pak kyselina snadněji odštěpí vodíkový kation, je tedy silnější to znamená, že má menší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) - klikni - a při stejné koncentraci i menší pH (klikni)
náboj aniontu kyseliny je /-1+d/ < /-1/
teorie
vliv: velikosti kyseliny , rozvětvení kyseliny , sytnosti kyseliny , substituentů

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home