02.12.2000 13:48:22

Síla substituovaných karboxylových kyselin

Doporučuji prostudovat nejdříve teorii.
            - H+    
Chlorderiváty kyselin: U kyseliny chloroctové způsobuje chlor na a uhlíku odčerpávání elektronové hustoty , které se přenáší až na hydroxylový kyslík. Substituent chlor tudíž způsobuje - I efekt. To znamená že oproti kyselině octové (pouze tento rozdíl je značen) se snížila elektronová hustota na kyslíku odštěpujícím vodíkový kation (částečně kladný náboj d-). Částečně kladný náboj způsobuje, že při odštěpení vodíkového kationtu by vznikl náboj v absolutní hodnotě menší než jedna.
náboj aniontu kyseliny je /-1+d/ < /-1/

To znamená, že - I efekt odštěpování usnadní, kyselina chlóroctová má menší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i menší pH než kyselina octová. Kyselina chloroctová je silnější než kyselina octová.

pKCH2ClCOOH < pKCH3COOH
 
 
            - H+    
U kyseliny dichloroctové způsobují dva chlóry na a uhlíku 2x - I efekt. To znamená že oproti kyselině chlóroctové se dvojnásobně snížila elektronová hustota na kyslíku odštěpujícím vodíkový kation (dvojnásobný částečně kladný náboj d-). Dvojnásobný částečně kladný náboj způsobuje, že při odštěpení vodíkového kationtu by vznikl náboj v absolutní hodnotě více menší než jedna.
náboj aniontu kyseliny je /-1+2xd/< < /-1/

To znamená, že dvojnásobný - I efekt odštěpování usnadní, kyselina dichlóroctová má menší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i menší pH než kyselina chloroctová. Kyselina dichloroctová je silnější než kyselina chloroctová.

pKCHCl2COOH < pKCH2ClCOOH
 
 
    - H+    
U kyseliny trichloroctové způsobují tři chlóry na a uhlíku 3x - I efekt. To znamená že oproti kyselině dichlóroctové se jedenapůlnásobně snížila elektronová hustota na kyslíku odštěpujícím vodíkový kation (celkem trojnásobný částečně kladný náboj d-). Tento větší částečně kladný náboj způsobuje, že při odštěpení vodíkového kationtu by vznikl náboj v absolutní hodnotě více menší než jedna.
náboj aniontu kyseliny je /-1+3xd/<< < /-1/

To znamená, že trojnásobný - I efekt odštěpování usnadní, kyselina trichlóroctová má menší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i menší pH než kyselina dichloroctová. Kyselina trichloroctová je nejsilnější ze všech karboxylových kyselin.

pKCCl3COOH < pKCHCl2COOH
 
 
    - H+    
Nitroderiváty kyselin: Nitroskupina patří mezi ty, jež odčerpávají elektronovou hustotu a tak způsobují - I efekt (jiný př. karboxyskupina - viz. dikarboxylové kyseliny). To znamená že oproti kyselině octové (pouze tento rozdíl je značen) se snížila elektronová hustota na kyslíku odštěpujícím vodíkový kation (částečně kladný náboj d-). Částečně kladný náboj způsobuje, že při odštěpení vodíkového kationtu by vznikl náboj v absolutní hodnotě menší než jedna.
náboj aniontu kyseliny je /-1+d/ < /-1/

To znamená, že - I efekt odštěpování usnadní, kyselina nitrooctová má menší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i menší pH než kyselina octová. Kyselina nitroctová je silnější než kyselina octová.

pKCH2NO2COOH < pKCH3COOH
 
 
    - H+    
Efekty proti sobě: Efekty mohou působit i proti sobě.Jako ve zde uvedeném příkladu kyseliny a alkylkarboxylové. +I efekt (alkylový zbytek) a -I efekt (chlor). Rozhodující je velikost jednotlivých efektů. Vliv - I efektu od chlóru by velmi podstatně klesl, kdyby chlor nebyl na a, ale byl na b či dokonce na g uhlíku.
 
 
    - H+    
teorie
vliv délky alkylového řetězce , rozvětvení alkylového řetězce , sytnosti , substituentů

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home