17.10.2009 23:34:26
Výpočty z roztoků

Právě jsme zastihli MCho v družném a milém rozhovoru s nebohou studentkou. Z toho, jak mile s ní rozmlouvá, je i digestoř celá nakřivo.


 Úlohy (u řešení jsou číselně uvedeny též rovnice s podrobným řešením)  

zadání řešení podrobné řešení charakteristika
I. zadání řešení [7][8][9] převody koncentrací z hmotnostních procent na molární
II. zadání řešení [4][5][6] převody koncentrací z molárních na hmotnostní procenta
III. zadání řešení [4][5][6] určování molární koncentrace při smíchání dvou roztoků o zadané molární koncentraci
IV. zadání řešení [1][5][9] určování objemů potřebných roztoků o zadané molární koncentraci na výrobu roztoku o zadané molární koncentraci a objemu
V. zadání řešení [1][4][5][6] určování koncentrace v hmotnostních procentech při smíchání dvou roztoků o zadané koncentraci v hmotnostních procentech
VI. zadání řešení [1a][1b]
[
2a][2b]
[
3a][3b]
[
4a][4b]
[
5a][5b]
určování objemů potřebných roztoků o zadané hmotnostní koncentraci na výrobu roztoku o zadané hmotnostní koncentraci a objemu

Součin rozpustnosti - výpočty s vysvětlením


[nahoru][matchem-výpočty][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home