12.03.2006 23:24:37
Řešení výpočtů roztoků

zde je zadání těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1. ,5. a 9.


IV. Určování objemů potřebných roztoků o zadané molární koncentraci na výrobu roztoku o zadané molární koncentraci a objemu

!!! při tomto zadání je zcela lhostejné o jakou látku se jedná!!!

Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)

  řešení příkladů
1. 2,25 litru 0,4 M a 0,75 litru 0,8 M
2. 0,83 litru 0,6 M a 1,67 litru 0,15 M
3. 1,61 litru 4 M a 2,69 litru 0,8 M
4. 15 mililitrů 0,1 M a 5 mililitrů 0,5 M
5. 6 litrů 0,4 M a 2 litry vody
6. 0,5 litru 0,2 M a 1,5 litru 0,6 M
7. 0,28 litru 0,4 M a 3,22 litru 0,02 M
8. 1,53 litru 1 M a 0,77 litru 0,4 M
9. 0,206 litru 0,4 M a 3,294 litru 0,06 M
10. 12 litrů 0,3 M a 18 litrů 0,8 M

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home