09.01.2000 21:52:21

IV.9

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete, jak namícháte 3,5l 80mM roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M a 0,06 M roztok


Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)


Ř e š e n í

1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných objemových dílů

0,4M       0,02obj.díl(0,08-0,06)
     
    0,08M    
     
0,06M       0,32obj.díl(0,4-0,06)

2. Sestavíme tročlenku na porovnání objemových dílů celkem a u prvního roztoku

0,34 obj. díly (0,02 + 0,32)...................................3,5 litru

0,02 obj. díly .........................................................x litrů

x = 0,02.3,5/0,34 = 0,206 litrů 0,4M roztoku


3. Sestavíme tročlenku na porovnání objemových dílů celkem a u druhého roztoku

0,34 obj. díly (0,02 + 0,32)...............................3,5 litru

0,32 obj. díl .......................................................x litrů

x = 0,32.3,5/0,34 = 3,294 litrů 0,06 M roztoku


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home