12.03.2006 23:24:37
Zadání výpočtů roztoků

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1. ,5. a 9.


IV. Určování objemů potřebných roztoků o zadané molární koncentraci na výrobu roztoku o zadané molární koncentraci a objemu

!!! při tomto zadání je zcela lhostejné o jakou látku se jedná!!!

Upozornění: při výpočtech jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)

  zadání příkladů
1. Určete, jak namícháte 3l 0,5M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M a 0,8 M roztok
2. Určete, jak namícháte 2,5l 0,3M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,6 M a 0,15 M roztok
3. Určete, jak namícháte 4,3l 2M roztoku, jestliže máte k dispozici 4 M a 0,8 M roztok
4. Určete, jak namícháte 20 ml 0,2M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,1 M a 0,5 M roztok
5. Určete, jak namícháte 8l 0,3M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M roztok a samotnou vodu
6. Určete, jak namícháte 2l 0,5M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,2 M a 0,6 M roztok
7. Určete, jak namícháte 3,5l 50 mM roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M a 0,02 M roztok
8. Určete, jak namícháte 2,3l 0,8M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M a 1 M roztok
9. Určete, jak namícháte 3,5l 80mM roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M a 0,06 M roztok
10. Určete, jak namícháte 30l 0,6M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,3 M a 0,8 M roztok

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home