09.01.2000 21:40:27

IV.1

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete, jak namícháte 3l 0,5M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M a 0,8 M roztok


Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)


Ř e š e n í

1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných objemových dílů

0,4M       0,3obj.díl(0,8-0,5)
     
    0,5M    
     
0,8M       0,1obj.díl(0,4-0,5)

2. Sestavíme tročlenku na porovnání objemových dílů celkem a u prvního roztoku

0,4 obj. díly (0,3 + 0,1).....................................3 litry

0,3 obj. díly .....................................................x litrů

x = 0,3.3/0,4 = 2,25 litrů 0,4M roztoku


3. Sestavíme tročlenku na porovnání objemových dílů celkem a u druhého roztoku

0,4 obj. díly (0,3 + 0,1).....................................3 litry

0,1 obj. díl .......................................................x litrů

x = 0,1.3/0,4 = 0,75 litrů 0,8 M roztoku


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home