09.01.2000 21:45:52

IV.5

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete, jak namícháte 8l 0,3M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M roztok a samotnou vodu


Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)


Ř e š e n í

1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných objemových dílů

0,4M       0,3obj.díl(0-0,3)
     
    0,3M    
     
0 M       0,1obj.díl(0,4-0,3)

2. Sestavíme tročlenku na porovnání objemových dílů celkem a u prvního roztoku

0,4 obj. díly (0,3 + 0,1).....................................8 litrů

0,3 obj. díly .....................................................x litrů

x = 0,3.8/0,4 = 6 litrů 0,4M roztoku


3. Sestavíme tročlenku na porovnání objemových dílů celkem a čisté vody

0,4 obj. díly (0,3 + 0,1).....................................8 litry

0,1 obj. díl .......................................................x litrů

x = 0,1.8/0,4 = 2 litry vody


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home