09.01.2000 21:37:56

III.6

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,5 litru 0,4 M roztoku a přidáním 800 ml vody


Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)


Ř e š e n í

1. Určíme počet molů v prvním roztoku

x = 0,5 . 0,4 = 0,2 molů


2. Určíme počet molů v druhém roztoku (voda je vlastně 0 M roztok)

y = 0,8. 0 = 0 molů


3. Vydělíme celkový počet molů celkovým objemem

(výsledkem je molární koncentrace)

c = ( 0,2 + 0) / ( 0,5 + 0,8 ) = 0,154 M roztok


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home